ENGLISH

MALAYALAM

The Ecclesial Milleu

Esrayel Charitram - Vol. 1

Lineamenta

Esrayel charitram - Vol. 2

ECCELESIAL

An Ideal Missionary

TOP

എഫ്ഫാത്ത (നവസുവിശേഷവത്കരണം) (EFTATA)

Editor Fr. A.R. John

Category Ecclecial

Publisher CIPH

Language Malayalam

Price Rs.90.00

നവസുവിശേഷവത്കരണത്തെപ്പറ്റി 23 പ്രൗഢഗംഭീര ലേഖനങ്ങൾ. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൂസപാക്യം, ബെസേലിയൂസ് മാർ ക്ലീസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ, ബിഷപ്പ് സെൽവിസ്റ്റർ പൊന്നുമുത്തൻ, ഡോ. തോമസ് നെറ്റോ, ഡോ ഡി. ബാബു പോൾ, ഡോ. സ്റ്റീഫൻ ആലത്തറ, ഡോ. ജോർജ് ഓണക്കൂർ, തുടങ്ങിയവർ തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങൾ.

Author Rt.Rev. Joseph Powathil

Category Ecclesial

Publisher CIPH

Language English

Price Rs.225

The Ecclesial Milleu brings together the seminal thoughts, visions and dreams of a man of the Church who loves the church with the motto ‘for me to live is the Church.’ More over, The Ecclesial Milleu brings out the recent history and struggles of the Syro Malabar Church to be authentic. Therefore, it is both a historical documents the historical interventions for the cause of the Syro Malabar Church, and it is a fitting testimony to the life of a Shepherd with the courage and vision of a prophet. It is evidently a source book and a ready reference text for scholars scholastics.

The Ecclesial Milleu

Esrayel Charitram - Vol. 1

Author Richiothi

Category Ecclesial

Publisher CIPH

Language Malayalam

Price Rs.260

ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വച്ചേറ്റവും ബൈബിള്‍പരവും ബൈബിളധിഷ്ഠിത രചനകളില്‍ വച്ചേറ്റവും ചരിത്രപരവുമാണ് ഇസ്രായേല്‍ ചരിത്രം. കാലത്തിന്റെ അതിരുകള്‍ക്കതീതനായ ക്രിസ്തുവിനെചരിത്രപുരുഷനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ വിജയം വരിച്ച അതുല്യനായ ഗ്രന്ഥകാരന്‍ റിച്ചിയോത്തിയുടെ തൂലിക, ക്രിസ്തുകേന്ദ്രീകൃതമായി പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ചിത്രം വാക്കുകളി. വരയ്ക്കുകയാണിവിടെ. റിച്ചിയോത്തിയുടെ പ്രൗഢഗ്രന്ഥങ്ങളിലധികവും മലയാളത്തിനു സംഭാവനചെയ്ത ഫാ. തോമസ് നടയ്ക്കലാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തകന്‍. രണ്ടാംവാല്യം മലയാളത്തിലാക്കിയത് ഫാ. മാത്യു മരങ്ങാട്ടുപള്ളി.

Author Richiothi

Category Ecclesial

Publisher CIPH

Language Malayalam

Price Rs.260

Esrayel charitram - Vol. 2

ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വച്ചേറ്റവും ബൈബിള്‍പരവും ബൈബിളധിഷ്ഠിത രചനകളില്‍ വച്ചേറ്റവും ചരിത്രപരവുമാണ് ഇസ്രായേല്‍ ചരിത്രം. കാലത്തിന്റെ അതിരുകള്‍ക്കതീതനായ ക്രിസ്തുവിനെചരിത്രപുരുഷനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ വിജയം വരിച്ച അതുല്യനായ ഗ്രന്ഥകാരന്‍ റിച്ചിയോത്തിയുടെ തൂലിക, ക്രിസ്തുകേന്ദ്രീകൃതമായി പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ചിത്രം വാക്കുകളി. വരയ്ക്കുകയാണിവിടെ. റിച്ചിയോത്തിയുടെ പ്രൗഢഗ്രന്ഥങ്ങളിലധികവും മലയാളത്തിനു സംഭാവനചെയ്ത ഫാ. തോമസ് നടയ്ക്കലാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തകന്‍. രണ്ടാംവാല്യം മലയാളത്തിലാക്കിയത് ഫാ. മാത്യു മരങ്ങാട്ടുപള്ളി.

Author Walter Kaspar

Category Christocentric

Publisher CIPH

Language Malayalam

Price Rs. 35

കേരള സഭാ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളെ മിഴിവോടെ അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മോണ്‍. ജോര്‍ജ്ജ് വെളിപ്പറമ്പില്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുപമമായ രചനാപാടവം ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഉടനീളം കാണാം. ആഗോളകത്തോലിക്കാസഭയുടെയും ഭാരതകത്തോലിക്കാസഭയുടെയും ചരിത്ര സംഗ്രഹവും, കേരളത്തിലെ ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വിശദവും ആധികാരികവും ഒരു പരിധിവരെ സമഗ്രവുമായ ചരിത്രമാണ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

Kerala Sabha Charitram

Author Unknown

Category Ecclesial

Publisher CIPH

Language English

Price Rs.110

The Way of a Pilgrim

Not all books can become classics. Neither can all classics procure the best readership. But there are a few books which are popular and classic at the same time, which surpass the tastes of time and place and differences of generations. One such precious literary or spiritual classic is “The Way of a Pilgrim”. The absolute anonymity of the author and the obscurity that surrounds the book rather enhance its beauty and kindle an unquenchable fire to the reader’s curiosity. Apart from the uniquely spiritual value of the book, the book could well be a classic in travel narratives, depicting with an unparalleled writing skill the scenic splendour of the landscape, simplicity of the life of the people and a whole lots of events and situations that a lone traveller would come across in his journey.

Author Sunny Maniakkunnel OCD

Category Ecclesial

Publisher CIPH

Language English

Price Rs.290

In this work the author focuses on the history of the Malabar (Kerala) Church from 1860 to 1877 as he deals with the life and activities of a zealous missionary, Fr. Leopold Beccaro, OCD in Malabar / Kerala who was the confessor and spiritual director of Blessed Kuriakose Elias Chavara. This study looks into the foundation and development of the Syrian Tertiary Congregation (at present known as Carmelites of Mary Immaculate - CMI), the foundation and development of the first indigenous Congregation for women (presently existing as two Congregations: Congregation of the Mother of Carmel - CMC and Congregation of the Teresian Carmel - CTC), Rockos and Mellus schisms, petition movement for and against the division of the Vicariate of Verapoly according to the Syrian and Latin rites, disciplinary action against the petitioners, two apostolic visits and the appointment of Msgr. Marcelline Berardi as the coadjutor to Mellano with special care for the Syrians. This book is a solid piece of historical research, well documented as a result of the long and patient investigation of the author in different archives in India and abroad

An Ideal Missionary

The document on new evangelization for the Transmission of the Christian Faith, Synod of Bishops XIII Ordinary General Assembly

Lineamenta

Author Holy See

Category Ecclesial

Publisher CIPH

Language English

Price Rs.40